SA vir ‘n tweede keer verkoop?

Bets Botha

Die Republiek van Suid-Afrika is as ‘n korporasie op die New York Aandelebeurs geregistreer. Die naam van die korporasie is die RSA en sy geregistreerde sake-adres is die Ambassade van die RSA, 3051 Massachusetts Ave, NW Washington DC, 20008. Die Posadres is: National Treasury, Vermeulenstraat, Pta, 0001.

Die aansoek vir die registrasie het op 17 Junie 2003 plaasgevind en is ook op dieselfde dag goedgekeur.

Die enigste rede waarom enigiets op die New York aandelebeurs genoteer sal word, is vir wins. Dit is dus interessant om te sien dat saam met die groot banke soos Barclays, Nedbank, ens verskyn ook Telkom se naam. Volgens die prospektus besit die regering van SA 219,011,851 gewone aandele teen R10.00 elk en 1 Klas A gewone aandeel. Die regering se vennoot is Thintana Communications LLC.

Net hierdie een transaksie is al ‘n groot bate vir die regerende korporasie van SA.

‘n Studie van die prospektus het geen lig op die direksie of besturende direkteur van hierdie korpoasie gewerp nie. In alle eerlikheid moet gevra word of daar nie ook dokumentasie van die registrasie in SA moet wees nie?

In die prospektus word die woord “securities” genoem. Dit moet in gedagte gehou word dat “securities” is in die moderne “newspeak” ‘n sinoniem vir skuld.

Onder ‘n sub-hoof in die Telkom prospektus verskyn die bedrag US$1,500,000,000 met ‘n verduideliking dat die bedrag teen 4.665% saamgestelde rente vanaf 17 Januarie 2012 loop en is op die 17de Januarie en 17de Julie van elke jaar betaalbaar. Die skuld moet op 17 Januarie 2024 afgelos word.

Met hierdie situasie in gedagte is daar twee dinge in die onlangse verlede wat nogal opval. In Februarie verlede jaar het die staatsekonoom gesê dat SA dit kan bekostig om sy huidige skuldvlak te verhoog na R1-triljoen om vir verdere ambisieuse infra-struktuur planne te betaal. Op die oomblik verteenwoordig SA se skuld ongeveer 45% van sy Bruto Binnelandse Produk. Hy reken dit kan na 70% opgeskuif word.

Op 7 Augustus verlede jaar tydens me Hillary Clinton se besoek aan Suid-Afrika, het sy gesê dat die VSA wil toesien dat sy beleggings in Afrika nie in die hande van klein elite-groepies of buitelandse maatskappye beland nie. Die VSA gaan hom toespits op die versterking van ekonomiese bande tussen die twee lande veral op krag-, infrastruktuur- en vervoernetwerkontwikkeling, het sy gesê.

As die dotjies bymekaar gesit word, begin dit tog ‘n prentjie kry.

Hier onder is moontlikhede vir vêrdere navorsing in die verband.

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=south+africa&match=contains&action=getcompany

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA CIK#: 0000932419 (see all company filings)
SIC: 8888 – FOREIGN GOVERNMENTS
State location: DC | Fiscal Year End: 1231
formerly: SOUTH AFRICA REPUBLIC OF (filings through 2002-04-10)
(Assistant Director Office: 99)