Rentekoerse word nie verander


Die Suid-Afrikaanse Reserwebank het op sy maandelikse vergadering besluit om die repokoers op 5% te hou. Die banke se primarentekoers word op die repokoers gebaseer en bly dus onveranderd op 8,5%.

Weens die swak ekonomiese vooruitsigte vir Suid-Afrika sou ‘n rentekoersverlaging ‘n positiewe bydrae kon lewer, maar weens ander kragte wat negatief op die ekonomie inwerk, soos die mini-ineenstorting van die rand en die inflasiekoers wat opwaarts neig, was daar besluit om die repokoers op 5% te hou.

Die verbruikersprysindeks (VPI) het vanaf November 20012 tot Desember van 5,6% tot 5,7% toegeneem. Die rand, wat in Januarie 2012 op R8 tot die V.S.A. dollar gestaan het, het vandeesweek reeds die grens van R9 per dollar oorskrei. Dit is die gevolg van dreigende onstabiliteit in die land wat gevoed word deur arbeidsonrus en politieke onsekerheid met sy onvermoë om die regte stappe te neem om die land se ekonomie op koers te kry.

Dit sou verkeerd wees om al die skuld vir die land se onsekere ekonomiese vooruitsigte op die wêreldekonomie te probeer plaas, want in die buiteland word daar hard gewerk om ekonomiese groei te ondersteun, terwyl daar in Suid-Afrika nie gedoen word wat gedoen behoort te word nie. Die ANC-regime kan dit nie waag om teen die militante vakbonde op te tree nie, want die sterkste vakbond Cusato is ‘n alliansievennoot in sy regering. Verskeie ANC politici benut die stakings tot eie voordeel; Jacob Zuma sê dat die stakings, wat die landsekonomie tans destabiliseer, ‘n normale verskynsel is in ‘n demokrasie. Voeg hierby die toenemende inmenging in die ekonomie met Affirmative Action, AAS (in Engels “BEE”), dreigemente van nasionalisering (spesiale belasting op die mynbou is ‘n ander vorm hiervan) en de stabilisering van die landbou met onder andere grondgrypprogramme.