Plaaswerker staking het begin.


Stakers en aangeryde leeglêers het in die Wolseley omgewing vragmotors en busse gedwing om terug te draai. Die vervoer van werkers wat nie wil staak nie, is verbied om vêrder te reis en moes omdraai.

Boere in die Hexriviervallei is gedwing om private sekuriteitspersoneel aan te stel om hulle eiendom teen stakers te beskerm.

Kenners in die vakbond en landbou bedryf is dit eens dat die werkers nie regtig wil staak nie en dat daar nog altyd ’n goeie verhouding heers met werkgewers. Die plaaswerkers word egter deur agitators van vakbonde en ander leeglêers geïntimideer om nie te gaan werk nie.