NG Kerk verloor duisende


Onlangse verslae toon dat die NG Kerk byna 30,000 lidmate verloor het gedurende 2012.

In ’n opname wat deur ’n Afrikaanse dagblad gedoen is, word twee belangrike redes gegee waarom die Kerk so baie lidmate verloor het.

Sowat 40% van die deelnemers aan die meningsopname is van mening dat die kerk te veel dwaalleer verkondig en te “post-modernisties” raak.

Meer as 45% is van oordeel dat die kerk nie tred hou met die tyd en nie meer goeie lewenslesse bied nie.

Die Kerk is sedert die aanvaarding van ’n beleidsdokument, Kerk en Samelewing” onder geweldige druk en die proses om die Belhar Belydenis as vierde belydenis aanvaar te kry, het menige lidmaat onrustig gestem waarvan baie uiteindelik verkies het om die Kerk te verlaat.