Motor Rubriek – Veteraan motors (Vervolg)


Die laaste rubriek in die reeks oor die herstel en restoureer van Veteraan motors is bereik.

In hierdie rubriek gaan die elektriese stelsel van ’n motor onder die loep geneem word. Wat baie belangrik is, is om te bepaal of die elektriese stelsel 6 volt of 12 volt is. Daar is verskeie metodes wat gevolg kan word. In die geval van die ouer motors toe generators nog gebruik is vir die laai van die battery, is ‘n spanningsreguleerder gebruik. Hierdie toerusting het gewoonlik ’n behoorlike naamplaat op gehad wat al die nodige inligting voorsien het. Op die generator self is ook inligting voorsien waar volgens bepaal kon word of dit ’n 6 volt of 12 volt stelsel is.

Ouer model Volkswagen Kewers het gebruik gemaak van 6 volt stelsel. Dieselfde geld vir die ouer model Amerikaanse, Engelse en Franse motors.

’n Belangrike aspek wat in gedagte gehou moet word is die fisiese toestand van die bedrading en bedradingharnas. Indien dit op die oog af in ’n goeie toestand is kan dit getoets word om te bepaal of dit wel so is. Indien dit beskadig is, behoort dit deur ’n professionele auto elektrisiën herstel te word.

Hoekom is dit belangrik dat die bedrading in ’n goeie toestand is? Indien nie, kan daar ’n kortsluiting ontstaan en kan die motor uitbrand, met moontlike noodlottige gevolge en ’n mens sal nie graag wil sien dat al die harde werk wat gedoen is tydens die restourasie en herstelproses, in vlamme op gaan nie.

Tot aanstaande week. Ry versigtig en kom veilig tuis!