Lyk ek maar soos almal?


“Want Ek is die Here wat julle uit Egipteland laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat Ek heilig is.” –Lev 11:45

God het sy volk uit Egipte gered en hulle so sy spesiale uitverkore eiendom gemaak. Omdat hulle die volk van die enigste lewende God is, moes hulle nou anders as al die ander volke wees. Dit is wat heiligheid beteken, anders, afgesonder vir God. God verwag steeds van sy volk om hul andersheid te toon, omdat Hy anders is as die dooie afgode. Sy uitverkore volk is egter nou alle gelowiges in Christus wat Hy uit sondeslawerny gered het om anders te wees! Die vraag is dan: Lyk my lewe enigsins anders as my heidense buurman s’n?