Kenners bekommerd oor matriek uitslae


Gedurende die afgelope dae was die media vol lof vir die matrieks wat hard gewerk het en die styging in die slaagsyfer van 2012 se matriek leerlinge.

Kenners is egter bekommerd oor die feit dat die styging plaasgevind het te midde van vele terugslae wat ervaar is. Onafgelewerde handboeke, swak opgeleide onderwysers, tekort aan toerusting by menige skole, onbetroubare onderwysers en ’n dalende standaard in die leerplanne is alles faktore wat nie verreken is nie.

Die kundiges op onderwysvlak is ook van oordeel dat menige studente tot universiteite toegelaat word, maar nie die pas kan volhou met studiewerk nie weens die swakker standaard by skole. Dit verklaar waarom so baie studente nie eers die eerste jaar deurgaan nie.

Prof. JP Rossouw, onderwyskundige aan die Noordwes-universiteit, meen baie studente kwalifiseer op papier vir universiteitstoelating, maar talle het nie die nodige geletterdheidsvlakke en analitiese vermoëns om van universiteite se kursusse suksesvol deur te werk nie.

’n Voormalige dosent aan Tukkies het gesê dit is duidelik dat daar op een of ander wyse gepeuter word met die eksamens om “verbeterde uitslae” te kry sodat die betrokke Minister vrygestel kan word van openbare kritiek.

Die enkele skole wat nog goeie standaarde probeer handhaaf, is ’n druppel in die emmer, het hy gesê.