Jeugliga wil grondgryp verhaas


Die ANC se jeugliga het die regering versoek om grond “wat onwettig gedurende die apartheidsjare verkry is”, sonder enige vergoeding te onteien.

Die waarnemende president, ene Ronald Lamola, het by ‘n ANC byeenkoms in die Boland ook gesê plaaswerkers moet hulle beywer om self plase te besit.

Hy het ook gesê plaaswerkers in die Wes-Kaap moet aanhou met die stryd oor ‘n dagloon. Hulle moet ook druk toepas om aandele te bekom van die plaas waar hulle werksaam is.
Waarnemers het daarop gewys dat dit ’n verlengstuk kan word om die grondgryp program van die ANC te versnel.