Hy vergeet nie


“Kan ‘n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ek jou nie vergeet nie!” -Jes 49:15

Om te vergeet is ‘n menslike kwaliteit. Sodra ons skool verlaat vergeet ons maklik ons ou vriende, so ook na universiteit. Tog sal ‘n ma nie maklik van haar kind vergeet nie. ‘n Ma vergewe selfs die ergste oortredings en sorg steeds vir haar kinders. God belowe dat selfs al sou ‘n ma haar eie kind vergeet, sal Hy aanhou sorg vir sy kinders, al besef hulle dit nie!