Geloof wat heilig maak


Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou hulle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. -1 Kor 7:14

By die tragiese afsterwe van ‘n jong kind kom die vraag dikwels by ouers op: Is my kind by die Here? Paulus verseker gelowiges dat selfs al is net een ouer gelowig sal die kind wat nog te klein is om self vir sy geloof verantwoordelikheid te neem, deur daardie geloof in Christus geheilig word. Heilig beteken afgesonder vir God. Laat ons as gelowige ouers hierin troos vind in die wete dat die Here ons die krag skenk om elke beproewing te kan hanteer.

*Aan Paul en Chantal, mag julle krag en troos vind in die Woord van God en deur sy Gees.