Die nuutste skelmstreek


In Suid-Afrika is daar staatshulp vir minderjariges wat versorg moet word. Persone registreer die kind by die betrokke Department waar vingerafdrukke van die kind of kinders geneem word, tesame met volledige name en adres van die ma.

In Natal is verskeie vroue uitgevang wat met bedrog probeer om die maandelikse bedrag te bekom vanaf die Owerhede. In een geval is die baba agter op die rug van die “ma” van nader bekyk wat gesê het die kind is baie siek en kan nie vingerafdrukke laat neem nie. By nadere ondersoek is gevind dat die baba al die tyd ’n klein hondjie is.

Gevalle is gevind waar swartes hulle minderjarige kinders aan ander vroue verhuur teen soveel as R600 om dan elke maand se “subsidie” te kry. Gevalle is gevind waar swartes hulle kinders aan mekaar uitruil.

Na bewering word miljoene Rand elke maand uitbetaal aan spook gevalle.