Dank aan die Vryburger

Geagte Radakteur

Langs hierdie weg my goeie wense aan die Radaksie en medewerkers van ons volkseie koerant Die Vryburger. Ek is dankbaar dat u gedurende die Feesseisoen aan diens gebly het, en dit was baie duidelik dat die hele span betrokke gebly het om “nuus wat saakmaak” aan ons beskikbaar te stel.

Ons het probeer om op hoogte van sake te bly deur (teen ons sin) te luister na die vreemde klanke van Radio Pretoria. Ons moes na n dag of twee die pogings laat vaar, want daar is min wat aangebied word wat op die Boere-Afrikaner se standaarde is.

Die kenmerke is duidelik: Swak taalgebruik deur sekere omroepers, aanhoudende Amerikaanse musiek, swak uitspraak van plekname, die aanvaarding van die NSA se plekname, en die prokafering van n rasgemengde vakbond en die FAK-Broederbond spul.

Daarom kan ons die Radaksie en die medewerkers van Die Vryburger nie genoeg bedank vir die wonderlike werk wat u verrig in belang van ons volk.

Mag Die Vryburger van krag tot krag gaan is die jaar 2013.- Voorspoed en sterkte vir die Nuwejaar!

Vriendelike groete

Jan de Beer