Boere-Afrikaners treur


Hiermee wil die redaksie saam met sy lesers hulle diepe meegevoel betuig met die skielike heengaan van Paul en Chantal Kruger se kleinding.

Vir ons is dit onverstaanbaar en daarom kan ons die egpaar maar net opdra aan die Heer van hemel en aarde.

Ons treur saam met hulle.