Afrikaner Boerevolk se “Om te Doen” Lys in 2013


Terwyl ek as Volksgenoot na 2012 baie ontnugter staan oor die ontdekkings uit ons “eie mense” se politiek, kerk, verval, verdeelthede, misleidings, hardkoppighede, volhardende wedersydse ondermyning, goedgelowige mistastings, uitlewering, volksmoord en onvoorbereidhede, – maan die Skrif ons telkens om te oorwin.

My bede vir 2013 en die Afrikaner Boerevolk se strewe tot selfbeskikking, – en veral „n dringende samehorige Volks-strategie en Volks-ekonomiese Plan as grondvlak katalisator ter herlewing en hervorming in ons geloof, kultuur en ekonomie te midde van ontstuimighede, aanslae en onstabiele omgewingsfaktore, – sluit die volgende in:
1. Doelgerigde en ge-koördineerde Volksbeveiliging, armoede verligting en ekonomiese ontwikkeling, – wat’n daadwerklike en tasbare verskil maak om enige vorm of aspek van Volksmoord op welke vlak of terrein ook al, te laat ophou!

2.’n Ernstige poging om bande, verhoudings en ooreenkomste (op welke vlak of terrein ook al) te herstel en te eerbiedig.

3. Die ontstaan van’n opregte onderlinge Afrikaner Boerevolks-gees tot objektiewe eenparigheid in doelgerigde, kritiese, resultaat-gedrewe Volks-strategie en volhardend-meelewende werkwyses.

4. ‘n Gees van Onderskeiding en’n baie duidelike “nee” in beginsel en praktyd m.b.t. optrede wat verdeel, verwar, mislei, verraai en uitverkoop.

5. Optrede wat Volksbates en die erwe van ons Vaders vir ons kinders instandhou.

6. Doelgerigde en goed ge-koördineerde blanke/ Afrikaner/ Boerevolk armoede bestuur in SA.

7. Gedrewe ekonomiese ontwikkelings-inisiatiewe in SA, SADC en verder.

8. Praktiese optredes rondom uitgebreide reklame, media, kommunikasie-ontwikkeling en verteenwoordiging van die Afrikaner Boerevolk se oorsprong, verdrukking en doelstellings tot die herstel van geregtigheid sover dit menslik moontlik is.

9. Doelgerigde en vrugdraende Volksdeelname op elke moontlike vlak en terrein.

10. Verbeterde dienslewering en vrugte wat hou op elke gebied van Afrikaner Boerevolk aktiwiteite.

11. Onderlinge respek vir sienswyses, – sonder die allewige onvolwase manipulasie, dwarsboming en blinde ideologiese lojaliteite wat enige daadwerklike vordering, vooruitgang en objektiewe samewerking so dikwels verongeluk.
2

12. Indringende Afrikaner Boerevolk godsdiens-herlewing, hervorming, transformasie en restorasie.

13.’n Tasbare Afrikaner Boerevolk beeld (wat o.a. „n vlag, handves, volkslied, en diplomatieke/ politieke/ handel en nywerheid aksie insluit.)

14.’n Enkele saamgestelde, gefokusde Uitvoerdende Raad vir Afrikaner-sake, sowel as „n dinkskrum-kontaknode vir deelnemende insette en die deel van kundighede en ondervinding.

15. Respek en benutting vir Afrikaner Boerevolk werk en organisasie wat reeds op die grond is en vrugte dra, en die afsny van ou werkwyses wat nie die Afrikaner Boerevolk se saak bevorder, stig of effektief binne die heersende situaies handhaaf nie.

16. Diskressie in optrede tesame met kommunikasie en strategiese-gerigde taktiese/ praktiese deelname tot op laagste vlak van die totale blanke Afrikaner Boerevolk samelewing.

17. Duidelike en sigbare definering van wat die Afrikaner Boerevolk kan en wil vermag, in die konteks van’n veelrassige SA en SADC/ Afrika ekonomie.

18.’n Duidelike en regsgeldige Voksmandaat en stem-platvorm soos bv. die VVK, met meer uitgebreide ko-ordinerende funksies.

Daar is geen tyd om te verwyl, te vermors of om te talm nie. Ons ken die Lewende God, ons het die Skrif, ons ken genade en uitredding, ons het profetiese insigte en ons het laaste geleenthede tot beskaafde en ge-organiseerde Volksbehoud in die norme van ons eie kultuur wat God-vresendheid onlosmaaklik insluit, – al sou die hemele en helde rondom ons val.

Bydraend voorgehou deur Johannes Meintjes – Volksgenoot – Pretoria – 31 Desember 2012