ABSA al weer in die spervuur


Die nuwe speletjie van ABSA het hewige kritiek ontlok van talle Kerke in die land.
ABSA het ’n “liegstorie” kompetisie aan die gang waar iemand R3,000-00 kan wen vir die grootste liegstorie wat vertel is.

As die wenner dan nog ’n kliënt van die bank is, word ’n vêrdere R1,000-00 gewen.

Kerke het ernstig beswaar aangeteken oor die liegstories in die lig van die misdaad, korrupsie en leuens wat hoogty vier in die land.

ABSA reken glo dit is ’n wonderlike stukkie humor.