Werkloosheid ‘n wêreldkrises

Alhoewel die hoë werkloosheidsyfer verskil tussen verskillende lande het almal dieselfde probleem deurdat werkloosheid aan die toeneem is.

Die volgende werkloosheidsyfers gee ‘n aanduiding van hoe dit in die wêreld ervaar word:
Duitsland 5,4%, Griekeland 25,4%, Portugal 16,3%, Spanje 26,2%, VSA 7,7%, Kanada 7,2%, Brazilië 5,3%, Meksiko 5,0%, Australië 5,2%, China 4,1%, Hong Kong 3,4%, Japan 4,2% en Suid-Koria 2,8%. Die Europese Unie se gemidelde werkloosheid is 10,7%.

Weens die lae vergoeding wat in sommige lande betaal word kan daar nie ‘n sinvolle vergelyking tussen die onderskeie lande gemaak word nie. In sommige lande het iemand wel werk, maar die ten spyte van die voltydse vergoeding lewe die werker steeds onder die broodlyn.