Weermag moet 10 000 poste verminder.

Die uiters swak weermag van Suid-Afrika moet vêrder verswak word. Benewens die 10,000 poste wat afgeskaf moet word, sal die SAW ook sy uitgawes met ’n verdere R3 miljard moet inkort oor die volgende drie jaar.

Die Weermag se uiters beknopte begroting word hierdeur nog vêrder beperk.

Die Nasionale Tesourie het die Weermag dienooreenkomstig in kennis gestel. Die inperking geld vir die volgende drie jaar.

Weermag versoeke om die inkortings uit te stel is sonder simpatie ontvang deur die Tesourie.

Berigte wat Die Vryburger bereik het, dui daarop dat die Weermag se slaankrag nou sodanig ingeperk is dat dit selfs swakker as Zimbabwe kan wees.

Konsternasie heers in die Weermag oor besluite wat geneem moet word oor watter weermagsdele, en wat besnoei moet word.

Tans word net ’’n klein hand vol van die diensvrywilligers langer kontrakte aangebied en dit is vir soldate met skaars vaardighede.

Volgens waarnemers is dit uiters noodsaaklik dat die weermag sy besnoeiing by die generaals begin.

Generaals word minstens R850,000-00 per jaar betaal en daar is tans meer as 250 wat dié rang beklee.

Volgens kenners is daar te veel hoë rang offisiere en hopeloos te min soldate. Dit maak die Weermag uiters ondoeltreffend en is beslis ekonomies onbekostigbaar.

Benewens die probleme beskik die Weermag oor hopeloos te min tegniese personeel en dit lei daartoe dat toerusting nie in stand gehou word nie.