Washington – Vuurwapenbeheerwet (Reuters)

Die Verenigde State van Amerika het bekend gemaak dat die beleid m.b.t. die eienaarskap van vuurwapens, omgeswaai gaan word. Die vorige President, George W. Bush, was van mening dat nasionale beheer oor vuurwapens, die aangewese manier is om vuurwapens te beheer.

Die Obama Administrasie daarinteen beoog om vuurwapen beheer uit te oefen en dan vuurwapens heeltemal te verban deur middel van ’n Internasionale verdrag wat met ander lande onderteken gaan word. Die ondertekening van só ’n verdrag gaan beteken dat Obama die Verenigde State Staatsdepartement kan gebruik om die normale wetgewende gesag, te systap. Wanneer die Verenigde State regering hierdie verdrae onderteken het, sal die burgery aan hierdie wette onderdanig moet wees.

Die Internasionale wette is so geformuleer en ontwerp, dat dit sal lei tot die verbanning en konfiskering van vuurwapens en ammunisie.

Obama gaan heelwaarskynlik die volgende metode gebruik deur dat hy voor die volk gaan verskyn en te kenne gee dat die vuurwapen wet nie gewysig gaan word nie terwyl, Hillary Clinton, wat die Internasionale verdrae onderteken, die verdrae t.o.v. die vuurwapen wet, sal onderteken.

Beteken dit dat Obama oneerlik is? Wat dit eintlik beteken is dat daar nie wetwysigings gepubliseer gaan word nie, maar dat dit volgens ‘n Internasionale verdrag, wel in plek gaan wees. Deel van so ’n verdrag sal beteken dat vuurwapen en ammunisie vervaardigers nie meer hulle produkte aan verbruikers mag verkoop nie.

’n Volgende verdrag met die Internasionale gemeenskap kan beteken dat alle vuurwapens en ammunisie, aan die plaaslike regering oorhandig moet word vir vernietiging.