VN erken Palestina as onafhanklike staat

Die Verenigde Nasies se Algemene Vergadering het oorweldigend ten gunste van die erkenning van Palestina as ‘n onafhanklike staat gestem.

Dié gebied sal voorlopig waarnemer status kry in die VN en sal dus nie ‘n volwaardige lid van die VN wees nie.

Die erkenning van Palestina is aanvaar met 138 stemme teenoor 9. Dit is opvallend dat 41 lede buite stemming gebly het. Israel en die VSA is beide sterk teen die besluit gekant.
Suid-Afrika het sy stem uitgebring ten gunste van Palestine se onafhanklikheid.

Die uitslag stel Palestyne onder meer in staat om internasionale verdrae te onderteken.
Waarnemers het daarop gewys dat dit interessant is dat die ANC regering die onafhanklikheid steun. Die onafhanklikheid van die Boere-Afrikaners word egter nie deur die regering gesteun nie en daarom word die aangeleentheid nou na ’n hoër vlak geneem deur dit internasionaal te bemark.