Twee miljoen mense dra 50 miljoen

Die mense wat belasting betaal en werklik tot die staat se koffers bydra, ontvang nie naastenby soveel voordele soos diegene wat geen belasting betaal nie.

Vir elke Rand wat iemand met ’n inkomste van R1 miljoen per jaar aan belasting betaal, kry hoogstens 5c se voordele van die staat terug,” sê Roodt, ’n ekonoom.

Hy sê sowat 2 miljoen mense betaal 80% van die totale inkomstebelasting van die land.

“Dit beteken sowat 6% van die totale bevolking dra die res,” sê Roodt.

Dit is bekend dat 16 miljoen mense uit ’n bevolking van 52 miljoen vir ’n staatstoelae geregistreer is. Twee miljoen mense moet hulle versorg.