Suid-Afrika steeds die esel in internasionale-klas

Suid-Afrikaanse leerlinge is steeds onder aan die lys in terme van wiskunde- en wetenskapgeletterdheid asook leesvermoë.

Beide die Trends in International Mathematics and Science Study, en die Progress in International Reading Literacy Study het gister die uitslag van hulle studie bekend gemaak in Pretoria. Albei het Suid-Afrika in terme van ‘n rapport laat druip.

Alhoewel Graad 8-leerlinge vanuit 42 lande aan die studie deelgeneem het, het die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing verkies om ook ongeveer 12 000 Graad 9-leerlinge by 285 skole te toets.

Suid-Afrika het laaste gekom in hierdie studie in 1999 en in 2003.

Suid-Afrika sou volgens die uitvoerende direkteur van die Raad se onderwys- en vaardigheidsontwikkelingplan heel laaste in wiskunde gekom het indien ons deelgeneem het aan die internasionale studie. Suid-Afrika se Graad 8-leerlinge het ‘n telling van 331 in wiskunde behaal.

Die Graad 9-leerlinge wat slegs teen Botswana en die Honduras deelgeneem het, het ‘n gemiddelde telling van 352 in wiskunde behaal in vergelyking met Botswana (397) en die Honduras (338). Die wetenskap-leerlinge van die laasgenoemde lande behaal egter hoër tellings as hul Suid-Afrikaanse eweknieë.

Die tendens analise toon verder:
– Die land se gemiddelde punte vir wiskunde en wetenskap, alhoewel steeds laag, het verbeter sedert 2002;
– Voormalige Model C-skole en private skole het nie enige groot verbeterings getoon nie;
– Die top-presterende provinsies in beide wiskunde en wetenskap was die Wes-Kaap, Sentraal Transvaal en die Noord-Kaap;
– Die resultate van die Jaarlikse Nasionale Assessering vir Graad 9 wiskunde, wat deur die Departement van Basiese Onderwys verlede week vrygestel is, het aan die lig gebring dat die gemiddelde punt 13% was;
– ‘n Toets gedoen deur die Progress in International Reading Literacy waaraan Suid-Afrika, Botswana en Kolombië deelgeneem het, het die 15 744 Suid-Afrikaanse Graad 4-leerlinge laaste gekom ten spyte daarvan dat hulle ‘n makliker toets geskryf het.