Pretoria bly Pretoria

Die ANC het met ’n skok ontdek dat daar meer mense ten gunste van die naam Pretoria is as wat hulle verwag het.

Klaarblyklik is “stemme getel” en is bevind dat die Pretoria ondersteuners veel meer is as die wat die voorstanders vir volksvreemde naam.
Intussen is ook vasgestel dat die ANC op die oomblik gemoeid is met knoeiery binne sy eie party met betrekking tot die verkiesing van leiers dat hulle kwalik aandag aan die naamsveranderings kan gee.

Waarnemers het die vermoede dat die ANC se interne probleme besig is om die party sodanig te verswak dat besluitneming al moeiliker word. Die besluite wat geneem word moet so geformuleer word dat almal tevrede gehou kan word in ’n poging om vêrdere skeurings te vermy.

Tot die leiersverkiesing in Bloemfontein plaasvind, is geen aandag aan naamsveranderings moontlik nie.
Hardnekkige berigte doen die rondte dat te veel ANC ondersteuners die naam Pretoria wil behou. Die ANC leiers in die PWV gebied maak dit glo af asof daar te veel ”spookstemme” uitgebring is.

Feit is: intussen bly Pretoria se naam onveranderd