Polisie te sleg om eie wapens op te pas

Die polisie is skynbaar te sleg om hulle vuurwapens op te pas, het ’n afgetrede senior polisiebeampte gesê.

’n Dokument van die Departement van Polisie is aan parlementslede beskikbaar gestel wat toon dat 740 vuurwapens in die vorige boekjaar verlore geraak het.

Nalatigheid het 352 wapens laat wegraak. Dan is daar glo ’n vêrdere 388 om “bona fide” redes weg. Dit word nie gemeld wat onder bona fide redes verstaan word nie.

Wapens het verlore geraak weens dronkenskap, verloor in badkamers/¬toilet (6), diefstal uit ’n staatsvoertuig (16), diefstal uit private voertuig (29) en nalatige verlies (246).

Die dokument dui aan dat tugstappe teen 350 polisiebeamptes in die 2011-’12-boekjaar geneem is.