Lonmin se aandele uitgifte suksesvol

Die afgelope stakings en daaropvolgende skade en produksieverlies het tot gevolg gehad dat Lonmin sy kapitaalbasis moes aanvul met ‘n spesiale aandele uitgifte. Die aandeelhouers het die besluit goedgekeur en die uitgifte is suksesvol voltooi met die $817 miljoen wat beoog is. Aandeelhouers het byna 97% beskikbare aandele opgeneem teen nege aandele vir elke vyf wat teen R19-50 gehou is. Daar is 213 754 van die beskikbare aandele deur die vyf direkteure opgeneem wat hulle aandele van 153 827 tot 367 581 verhoog het.

Die maatskappy het nou die befondsing om voort te gaan met die beoogde herstrukturering. Die stakings het tot gevolg gehad dat 110 000 onse se platinum in produksie verlore gegaan het. Daar wag ‘n moeilike pad om die vorige vlakke van winsgewindheid te bereik, aangesien die buitengewone loonsverhogings nie maklik met verhoogde produktiwiteit beloon sal kan word nie.

Lonmin het ‘n moeilike tydperk gehad met die geweldadige stakings waartydens 34 van die stakers deur polisie optrede gesterf het.