Icasa onafhanklikheid ingekort

Die ANC-regime se mininister van Kommunikasie, Dina Pule, het voorgestelde wetgewing gepubliseer wat Icasa se onafhanklikheid sal inkort. Die voorgestelde wysigings sluit in dat ‘n klagte- en voldoeningskommissie aangestel word om die bestaande klagte- en voldoeningskomitee te vervang. Die wysigings sal ook voorsiening maak vir die instelling van beheermeganismes oor die werksaamhede van komitees en Icasa lede.

Volgens Kathleen Rice, direkteur vir tegnologiese media en telekommunikasie van Cliffe Dekker Hofmeyr, sal dit meebring dat, alhoewel Icasa steeds lisensies kan uitreik en terugtrek, die voorgestelde kommissie aan Icasa sal kan voorskryf wat om te doen. Volgens Rice is die beoogde wysigings in stryd met die grondwet wat ‘n onafhanklike reguleerder bepaal en druis dit ook in teen menseregte.