Geloftedag 16 Desember 2012 – Groblersdal

Die Geloftedag verrigtinge te Groblersdal het op die 15 Desember ’n aanvang geneem. Dit is begin met ’n Bring en Braai en daarna ’n filmvertoning oor die Slag van Bloedrivier.

Op 16 Desember het Prof. Hendrik van der Wateren van Nylstroom die Geloftefees rede hanteer. Ter inleiding is die geskiedenis van die voorafgaande jaar gebruik en die gehoor het onder die besef gekom van al die ontberinge wat die Voortrekkers moes deurmaak om hulle vryheidstrewe te kon verwesenlik.

Die grusame, verraderlike moord wat op Piet Retief en sy manne deur Dingaan uitgevoer is, die moord op die mans, vrouens en kinders by Blaauwkrans is helder voor die geestesoog opgewek. Tydens die moord is daar 41 mans, 56 vrouens en 185 kinders vermoor en dit is waarom die plek waar die moorde plaasgevind het, bekend staan as Weenen.

Hierdie voorafgaande gebeure het daartoe aanleiding gegee dat die hulp van Andries Pretorius ingeroep is en besluit is dat die Zoeloes tot verantwoording geroep moet word. Andries Pretorius wat ’n diep gelowige mens was het ’n week voor Die Slag van Bloedrivier in samewerking met die Voortrekkers, besluit dat ’n Gelofte aan die Here afgelê moet word. Die Voortrekkers teenwoordig het hulle vrywillig daartoe verbind. Die Gelofte is elke aand vir ’n week herhaal en op 16 Desember 1838, het Die Slag van Bloedrivier plaasgevind.

Hierdie geskiedenis is aan ons almal bekend en die Ds. Louwrens du Plessis van die Gereformeerde Kerk, gemeente Groblersdal wat die erediens gelei het, het die teenwoordiges gewys op die valse leringe wat aan die orde van die dag die rondte doen. Beloftes uit die Woord behoort te alle tye vir ons ’n riglyn te wees want die Here stuur die geskiedenis en die feesgeleentheid behoort gebruik te word as ’n rigtinggewende geleentheid, aan Sy Geloftevolk. Na die voorlees van die Gelofte het die volksgenote hulle verbind tot die instandhouding van die Gelofte. Die verrigtinge is afgesluit met die sing van die eerste en vierde strofes van die Stem van Suid-Afrika.

370 volksgenote het die geleentheid bygewoon en die teenwoordiges het weereens onder die diepe besef gekom dat wanneer ’n Gelofte aan die Here gedoen word, daardie Gelofte gestand gehou moet word..

Aan God alle eer, dank en aanbidding.