Die ware Christus

“Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader,Vredevors…”

Hope mense se kersfees gaan elke jaar oor kersvader en geskenke onder bome. Hierdie jaar wil dit voorkom of meer aandag aan Christus gegee word, maar dan is dit skokkend hoe baie mistastings oor Hom gemaak word.In talle DSTV programme word Christus uitgebeeld as ‘n revolusieleier, ‘n ondergeskikte aan Johannes die doper, of bloot ‘n besondere mens, maar steeds net ‘n mens. Stephan de Beer, die direkteur van die sentrum vir kontekstuele bediening aan die UP sê selfs dat Christus “na ons toe kom as die ‘m**d’, die ‘boemelaar’, die ‘hoer’ en vra ons om Hom te verwelkom….met liefde in te nooi.” So vra Christus ons om alle mense te aanvaar soos hulle is, met hul sonde en al (soos die owerspel van die hoer)!

Die Woord leer ons Wie die ware Christus is! Die Woord leer dat die sonde vir God juis so onaanvaarbaar is dat Hy sy Seun daarvoor laat sterf het sodat sy uitverkorenes gered kan word, nie soos hulle is nie, maar skoongewas deur die bloed van Christus en veranderd deur die Gees!

Christus was nie maar net ‘n voorbeeld van hoe mense in mekaar en in hulself kan vrede vind nie, Hy is dié Vredevors. Hy is nie net ‘n menslike leier van mense nie, maar is één met die Ewige Vader en self dié Raadsman. Hy kom nie na ons as ‘m**d’ of ‘hoer’ of ‘boemelaar’ wat smeek om ons aanvaarding nie, Hy kom na ons as die enigste Een in wie ons van ons sonde verlos kan word en sonder Wie ons verdoem is tot die ewige poel van vuur!

Laat ons hierdie jaar ‘n Christusfees vier wat gaan oor Christus en nie een waarin ons Hom en sy evangelie probeer kontektualiseer om by ons moderne “verligte” denke in te pas en waarin ons die fokus op onsself en mense plaas nie.
Geseënde Christusfees aan alle Vryburgers!