Boodskap van die Volksraad

Liewe Volksgenoot,
Sondag herdenk ons die Slag van Bloedrivier in nakoming van ons voorouers se gelofte om die dag en datum van hulle oorwinning oor die Zoeloemag elke jaar as ‘n verjaardag en ‘n dankdag soos ‘n Sabbat tot Gods eer deur te bring. Selfs as u êrens met vakansie sal wees of buite bereik van ‘n geloftefees, kan u steeds alleen of saam met u gesin die gelofte nakom — nie net om God te dank vir die oorwinning by Bloedrivier 174 jaar gelede nie, maar Hom ook te dank vir sy volgehoue voorsienigheid en vir die voorreg om aan ‘n volk te behoort wat deur dié gelofte aan Hom verbind is. Laat ons nooit vergeet nie dat Hy ons lotgevalle bepaal. Lees Jer. 32 en put daaruit die versekering dat Hy op sy tyd die ellendige toestand waarin ons volk hom vandag bevind, sal omkeer.

Dankie aan elkeen van u wat deur die jaar getrou was en die Volksraad ondersteun het. Die Volksraad doen niks in eie krag nie, maar soek in sy handelinge die leiding van die Heilige Gees. Dat die infame ANC-regering ons ignoreer, pla ons nie, want so stapel hulle getuienis téén hulleself op en verswaar hulle die oordeel wat hulle sal tref. Laat ons ons plig blymoedig en getrou doen en die toekoms met vertroue tegemoet gaan!

Graag wens ons ieder van u ‘n geseënde Christusfees toe. Laat ons krag put uit die wete dat aan die opgestane Heer alle mag in hemel en op aarde gegee is en dat Hy op sy troon sit vanwaar Hy oor sy skepping regeer totdat Hy weer kom.

Andries Breytenbach