Beeste besmet met kobalt en uraan

David Hamman van die Noordwes-Universiteit in Wes-Transvaal het bevind die organe van beeste in die Wonderfonteinspruit omgewing is met uraan en kobalt besmet.

Hy skryf in die studie wat hy gedoen het dat beeste se niere ontleed is en uraanvlakke daarin was 4,350 keer hoër as dié van beeste in die kontrolegroep.

Sy studiewerk, “A Holistic View on the Impact of Gold and Uranium Mining on the Wonderfonteinspruit”, toon Hamman dat sy navorsing bevind het die diere neem hoofsaaklik uraan, lood en sink in deur die gras wat hulle langs die Wonderfonteinspruit vreet.

Dit is ’n duidelike bewys dat dié swaar metale in die gras bio-akkumuleer. Die beeste het weer die nikkel en kobalt ingeneem deur grond wat hulle saam met die gras inkry.