Apartheid is weer die skuldenaar

Die geweld wat in die mynwese geheers het is ‘n gevolg van apartheid. Dit sê die uitgaande uitvoerende hoof van Anglo American, Cynthia Carroll,

“Die geweld wat ons in die mynsektor het, het sy wortel in die nalatenskap van apartheid en die onderliggende sosiale probleme wat steeds met ons bly,” sê sy.

“Die vloek van werkloosheid beteken dat mynwerkers baie keer baie ander mense het wat ekonomies afhanklik is van hulle.”

Carroll het gesê die geskiedenis van die trekarbeid stelsel het familiebande vernietig en gemeenskappe ontwrig.
’n Woordvoerder van die Verkennersbeweging het daarop gewys dat die ontwrigting van gesinne weens trekarbeid minder erstig is as in ag geneem word dat die werkers instaat gestel is om hulle gesinne finansieel te onderhou.

Dit is vandag nie meer so nie, werkloosheid neem daagliks toe en dit is veel meer ontwrigtend as wat apartheid ooit kon doen, het hy gesê.
’n Bestuurslid van Oranje Sake Instituut het ook gereageer op die uitlatings van Carroll en gesê dit is vreemd dat die gewelddadigheid van vanjaar nou terug gevoer kan word na meer as twee dekades gelede se bestel.

Die ANC/SAKP moet eerder toesien dat hulle werksgeleenthede bied vir hulle mense, dan sal gewelddadige misdaad verminder en stakings dalk onnodig word, het hy gesê.