ANC regime aangekla by Menseregtekommissie

Die Boere-Afrikanervolksraad het vandag (3 Desember 2012), ‘n klag teen die regering van Suid-Afrika by die SA Menseregtekommissie ingedien, weens die regering se versuim om bepalings van bindende internasionale verdrae wat verband hou met volke se reg op selfbeskikking na te kom. Dié Kommissie is die voorgeskrewe kanaal waardeur sodanige klagtes ingedien moet word.

Die Internasionale Konvensie oor Burgerlike en Politieke regte bepaal onder meer dat alle volke die reg het op selfbeskikking en dat partye tot die verdrag stappe moet neem om uitvoering te gee aan die regte wat in die Konvensie erken word. Die Suid-Afrikaanse regering het hierdie konvensie op 1 Desember 1998 onderteken.

Die klag volg nadat die regering herhaaldelik versuim het om op die Volksraad se skrywes en Eis om Selfbeskikking te reageer.

Afskrifte van die Boere-Afrikanervolksraad se eis om selfbeskikking is Vrydag 30 November 2012 by ambassades, asook die plaaslike VN-Kantoor in Pretoria ingedien. Ook die klag wat by die Menseregtekommissie ingedien is, is by die VN Kantoor ingedien.