ANC moet verantwoordelike besluite neem

TLU SA wil hom aansluit by kerk- en bankleiers wat die ANC waarsku oor radikale beleidveranderings by sy komende konferensie.

“Waarskuwings in dié verband is nie kwaadwillig, soos die ANC nou beweer nie, maar in belang van die land en al sy inwoners. Die ANC moet nou politieke volwassenheid bereik en besef dat hy ’n verpligting het teenoor alle landsburgers. As regering moet hy vir ’n slag verantwoordelik word en die ekonomiese realiteite in die oë kyk in plaas daarvan om net sy sigbaar mislukkende ideologieë te wil deurdruk, ten koste van die land,” sê TLU SA se president, mnr. Louis Meintjes.

“Die ANC wil die kwessie van grond weer hoog op sy sakelys plaas by sy konferensie. Besluite daaroor wat nie met die ekonomiese realiteite rekening hou nie, kan die land onberekenbare skade aandoen,” waarsku mnr. Meintjes. Dit sal nie net die banksektor, wat groot risiko’s in grond en eiendom aangegaan het, raak nie, maar uiteindelik elke verbruiker. Ook die ANC lede self, waarvan sommige lyk of hulle aan vetsug ly as gevolg van die feit dat hulle lekker lewe en die voordeel trek van die harde werk van die boere van die land wat hulle plig nakom en vir die nasie voedsel produseer. As die ANC se afgevaardigdes by Mangaung weglê aan die hope kos wat hulle daar gaan verorber, moet hulle net daaraan dink dat die verkeerde besluite oor grond en landbou, daartoe kan lei dat hulle by hulle volgende konferensie oor vyf jaar dalk nie meer kos gaan kan hê nie,” sê mnr. Meintjes.

TLU SA is dankbaar dat daar oproepe tot besinning tot die ANC gerig word, en spreek die hoop uit dat die res van die burgerlike samelewing ook druk op die ANC sal plaas om werklikhede in ag te neem by sy konferensie. “Dit is in belang van Suid-Afrika en al sy mense dat die ANC veral oor grondbesit, realisties moet besin, anders gaan Suid-Afrika se boere nie meer voedselsekerheid kan waarborg nie. In dié verband sal dit pres. Zuma waarskynlik nie help om aan te klop by sy voorvaders om hulp by die konferensie nie. Hulle sal hom waarskynlik vertel dat hulle altyd kos gehad het omdat die boere nog altyd die land van kos kon voorsien het,” sê mnr. Meintjes.

“Terwyl die ANC met die hulp van sy voorvadergeeste kongres gaan hou, wil TLU SA ook sy lede herinner aan Geloftedag en ‘n beroep doen dat hierdie dag deurgebring sal word soos dit bedoel is, sodat ons weer bewus kan word van die feit dat die Almagtige God van die Bybel uiteindelik ons lot in Sy hande hou, ongeag wat mense mag besluit.”