Volksraad handig eis in vir Boere-Afrikanerselfbeskikking.

Die Boere-Afrikaner Volksraad het die vryheidseis van die volk bekendgemaak op 13 Oktober 2012. Die eis wat goed ontvang is deur volksgenote en reeds deur derduisende volksgenote onderteken is, hetsy fisies of elektronies, is reeds beteken op die Zuma-regime. Die regime het nou tot 30 November 2012 om gunstig te reageer op die eis en indien die regime in gebreke bly, sal die saak verwys word na die internasionale gemeenskap vir bemiddeling.

Op die 30ste November 2012 sal die eis ook aan verskeie ambassades in Pretoria oorhandig word en volksgenote sal genooi word om deel te neem aan die oorhandiging by drie van die stamlande (Duitsland, Nederland en Frankryk). Mnre. Andries Breytenbach en Franz Jooste, wie se stamvaders van Duitse afkoms is, sal die oorhandiging by die Duitse ambassade hanteer terwyl Mnr. Henk van de Graaf (Nederlandse stamvader) die Nederlandse ambassade sal hanteer. Mnr. Abel Malan, wie se stamvader ‘n Franse Hugenoot was, sal die Franse ambassade se oorhandiging hanteer. Volksgenote met stamvaders van Duitsland, Nederland en Frankryk word aangemoedig om by die onderskeie oorhandiging teenwoordig te wees. Nadere besonderhede sal binnekort volg.

Na afloop van die oorhandiging by die verskeie ambassades, sal die onderskeie groepe beweeg na die VN se kantore in Pretoria waar ‘n memorandum van die Volksraad oorhandig sal word.

‘n Soortgelyke aksie is ook beplan vir die 1ste Desember 2012 in Den Haag.

Indien u die vryheidseis in gedrukte formaat per slakkepos wil ontvang, kontak die VVK kantoor by 0128030712 of per e-pos by [email protected] Kostes beloop R5 per eksemplaar.