Uit die Woord

“Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem: die Naam van die Here sy geloofd!” – Job 1 v 21

Dit is tog interessant dat dit dikwels die mense is wat skepties is oor God as Skepper en oor Christus as Middelaar en oor die Bybel as sy onfeilbare Woord waardeur die Heilige Gees geloof wek, wat by God wil antwoorde eis as iets gebeur, as hulle verlies ly. So mens stel sy eie rede as hoogste gesag en moet dan mos alle wysheid in pag hê!
Die gelowige reaksie op verlies moet altyd Job se woorde eggo. Dit is verseker nie maklik nie, maar is moontlik vir hom in wie die Heilige Gees dit werk!