TLU SA gesels met die Media

Tydens ’n gesellige byeenkoms wat TLU SA jaarliks reël met verteenwoordigers van die media, is daar nie net dank oorgedra aan die verskillende verteenwoordigers nie. Elke verteenwoordiger is ook verras met ’n besondere bottel wyn met ’n TLU SA etiket.

Dit was ’n aangename byeenkoms waartydens TLU SA sy waardering uitgespreek het teenoor al die verteenwoordigers vir die verantwoordelike wyse waarop hulle hul beriggewing doen rakende landbousake waarby TLU SA betrokke is.

Op die foto staan mnr. Henk van de Graaf in druk gesprek met die Besturende Direkteur van Oranjekas, mnr Dolf Buitendach.

Oranjekas het as borg ingestaan vir die geleentheid.