Skelms in senior munisipale poste

Meer as 100 munisipale bestuurders en direkteure is sedert 2011 ontslaan. Al die gevalle het ’n verband met finansiële wangedrag.

Dié inligting kom na vore in ’n parlementêre antwoord van Richard Baloyi, die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake.
Benewens die 100 is daar nog 62 amptenare wat voor hulle tugstappe kon ondergaan, bedank het.

Die helfte van dié skelm amptenare het in die Oos-Kaap gewerk.

In die Wes-Kaap is slegs drie munisipale beamptes afgedank weens finansiële wangedrag. Die res was oor die hele land in skelmstreke betrokke gewees.