Redaksioneel – Dit verdien ons aandag

Artikels in Die Vryburger kan soms die indruk skep dat daar ’n gees van vergelding heers onder rowers, diewe, boewe, verkragters en moordenaars en terroriste.

Elke berig is van belang en dit verg ons almal se aandag. Dit is nie net nuuswaardig nie, dit is ook van belang dat ons volk paraat bly, dat ons bewus word van die moets en moenies in hierdie lewe.

Die terroriste het weer hierdie week op verskillende plekke toegeslaan. In enkele gevalle het volksgenote weer met hulle lewe betaal, ander is kritiek in hospitale, ander is erg getraumatiseer…

Daar is genadiglik ook die goeie nuus. As ’n mens lees van ’n dame wat nog op en wakker is op haar verjaarsdag en sy is 102 jaar, dan weet mens dat die Heer se genade wonderlik is om iemand so te seën.

Die hartseer lê vlak in ’n mens se gemoed as jy lees van ’n tienerseun wat beskuldig staan vir die moord op ’n gesin. Dit is sulke optrede wat nie werklik deel is van ons volk se manier van doen nie.

Die Zumaville-ontwikkeling wil nie tot rus kom nie. Die optrede van polisie by Marikana bewys weer dat Die Vryburger van meet af aan die polisie optrede met reg veroordeel het. Die optrede om mense in die rug dood te skiet en geboeides dood te skiet is erger as Sharpeville, waar vasgekeerde polisiemanne hulleself bloot teen ’n moorddadige skare beskerm het. Om nou te kenne te gee dat dit onervare polisiebeamptes was, is gewoon snert.

Die verkiesing in die VSA verdien nie veel ruimte in Die Vryburger nie. Wie ook al verkies word, dit sal weinig invloed uitoefen op die gebeure hier te lande waar gewelddadigheid hoogty vier.

Die Vryburger se redaksie bring sy dank en waardering aan elke medewerker wat bydra tot die sukses en groei van die enigste Boere-Afrikaner volkseie e-koerant ter wêreld.

Lekker lees