Pretoria se Telkom-lyne stort in duie

Gedurende die afgelope tyd word sakemanne en huishoudings geteister deur die swak diens wat deur Telkom gelewer word. Dit is die gevolgtrekking waartoe gekom word na aanleiding van n persverklaring van die Oranje Sakekamer van Pretoria.
Die indruk word gewek dat die dienslewering opsetlik verswak word in blanke sakeondernemings se gebiede. Oranjekas is reeds vir weke sonder foondiens en moet van selfone gebruikmaak.
N Verklaring wat Die Vryburger ontvang het van Oranje Sakekamer in Pretoria word hiermee saam gegee.

Verskeie lede van die Oranje Sakekamer Pretoria se Telkom-dienste het die afgelope tyd by hulle besighede in duie gestort weens kabelprobleme omdat die kabels in die meeste gevalle blykbaar gesteel is.

Hulle het tydens die pas afgelope maandelikse byeenkoms op 13 November 2012 hul verontwaardiging uitgespreek oor die verswakkende Telkom-dienste wat ondervind word.

Telkom het die vermoë verloor om kabelprobleme spoedig en effektief op te los. Volgens ‘n voormalige tegnikus van Telkom was daar in sy tyd 24 uur per dag gewerk om diensprobleme, soos wat tans ondervind word, met dringendheid te herstel.

In ‘n geval waar ‘n lid van die sakekamer se ses Telkom-lyne onbruikbaar was, is hy deur ‘n Telkom-woordvoerder meegedeel dat die herstel daarvan tussen drie dae tot ‘n maand sal neem omdat daar nie kabels beskikbaar is nie. Dit het toe twee weke geneem.

Sake-ondernemings moet noodgedwonge oorskakel na duurder alternatiewe kommunikasie en Telkom sal sodanige kliënte permanent verloor. Die nie-dienslewering van Telkom skep nie net ‘n groot ontwrigting vir sake-ondernemings en hulle kliënte nie, maar veroorsaak ook finansiële verliese vir ondernemings wat dit moeilik in die huidige swak ekonomiese klimaat kan bekostig.

Dit is veral verontrustend dat die ineenstorting, wat vroeër hoofsaaklik op die platteland plaasgevind het, na die stede verskuif het. Die polisiediens, as bewakers van eiendom en beveiliging van die gemeenskap is duidelik nie in staat om hierdie verantwoordelikheid na te kom nie.

Belangstellende sakemanne wat hulle gewig by die Oranje Sakekamer van Pretoria wil voeg kan dit doen deur Meldy by 012 546 5187 te skakel.