Optogte vir Vryheid

Kom ondersteun die Volksraad met jou deelname aan die

Optogte vir Vryheid

Vrydag, 30 November (9:30 vir 10:00)

  • Nederlandse ambassade (Deelnemers met vanne van Nederlandse afkoms):

v  Koningin Wilhelmina Rylaan 210 (h/v Koningin Wilhelmina Rylaan en Muckleneuk Straat), Nieuw Muckleneuk, Pretoria

  • Duitse ambassade (Deelnemers met vanne van Duitse afkoms):

v  Blackwoodstraat 180, Arcadia, Pretoria (net oos van die Uniegebou-gronde)

  • Franse ambassade (Deelnemers met vanne van Franse afkoms):

v  Melkstraat 250 (h/v Middel- en Melkstraat), Nieuw Muckleneuk, Pretoria

  • Amerikaanse ambassade (Deelnemers met vanne van ander afkoms):

v  Pretoriusstraat 877 (h/v Pretorius- en Eastwoodstrate), Arcadia, Pretoria

Na die afloop van die verrigtinge van die optogte by die ambassades, beweeg alle deelnemers saam na die

 

  • VN-kantore (11:00 vir 11:30)

v  Schoemanstraat 351 (h/v Schoeman- en Prinsloostrate), Pretoria middestad

Elke optog word gelei deur ‘n Volksraadslid. Die boodskap is:

Ons eis Vryheid!

Meer inligting by http://volksraad.co.za/beplande-aksies

Navrae: Volksraadkantoor 084 870 8805 of [email protected]