Ondersteuning vir Volksvryheid

Die Boere-Afrikaner-Volksraad gaan op 30 November 2012 saamtrek by die Nederlandse- , Franse- , Duitse- , Amerikaanse ambassades en die Verenigde Nasie-kantoor om die Boere-Afrikaners se eis vir vryheid te oorhandig . Die Volksraad wil met hierdie stap die Internasionale Gemeenskap betrek om ondersteuning te bied aangesien die Regering versuim het om te reageer op die skriftelike eis van die Boere-Afrikaner vir selfbeskikking wat op 13 Oktober 2012 aan hulle oorhandig is

Die Federale Vryheidsparty beywer hulle ook vir selfbeskikking van die Boere- Afrikanervolk in sy eie staat met ’n eie regering. In die lig daarvan sal die FVP hierdie aksie van die Volksraad voluit ondersteun.

Die FVP roep alle Boere-Afrikaner vryheidsgesindes op om hierdie aksie van die Volksraad te gaan ondersteun.