O.S.I. stel perspektief

Die bestuur van Oranje sake Instituut het ’n ander perspektief gestel na aanleiding van die AHI se vreemde siening oor die Departement van Handel en Nywerheid se nuwe kodes om sogenaamde bemagtiging moontlik te maak.

Alhoewel die AHI die inbring van nuwe kodes veroordeel het, is dit gedoen teen die agtergrond dat die nuwe kodes dit onmoontlik sal maak om daaraan te voldoen.

“By implikasie sê die AHI dat hulle gemaklik is met die bemagtigingskodes van die betrokke Departement, solank dit nie “onmoontlik is om daaraan te voldoen” nie.

Die Oranje Sake Instituut wys daarop dat die sogenaamde bemagtigings inisiatiewe indruis teen die beginsel van vryemark ondernemings. Geen program wat ingestel is om een ras bo ’n ander te bevoordeel weens velkleur of enige ander rede, kan aanvaarbaar wees nie.

Die peiling wat die AHI gedoen het, waarin bepaal is dat daar ’n neiging bestaan om ekonomies te onttrek uit die land weens die nuwe kodes, is niks nuut nie.

Die O.S.I. is bewus van tientalle nyweraars wat besluit het om nie na die land te kom nie vanweë die diskriminerende stelsel van die land.