Inflasiekoers hoër as verwag

Die Verbruikersprysindeks van 5,6% op ‘n jaar-tot-jaar basis, wat vir Oktober vrygestel is, is hoër as die verwagte syfer van 5,5%. Die syfer vir September was 5,5% op ‘n jaar-tot-jaar basis.

Voedselpryse het bygedra tot die hoër persentasie, asook die verhoging van die brandstofprys en die swak Suid-Afrikaanse geldeenheid wat die koste van invoere opwaarts druk.

Daar word op hierdie stadium voorsien dat die Suid-Afrikaanse Reserwebank sy voorspelling van waar inflasie teen die einde van die jaar sal eindig opwaarts sal moet aanpas. Die SARB se vorige inflasieverwagting was 5,3% vir 2012, 5,2% vir 2013 en 5% vir 2014.