IMF maan S.A. om vertroue te herstel

Die Internasionale Monetêre Fonds (IMF) het die ANC-regime, tydens ‘n vergadering met die Parlement se staande komitee vir finansies, geadiviseer dat daar groter erns moet wees om vertroue in die land se ekonomie te herstel.

Die IMF woordvoerder, Calvin McDonald, het gesê dat dit nodig is dat die negatiewe gevolge van die arbeidsonrus in die land en die verswakkende wêreldekonomie vereis dat sakevertroue herstel moet word. Hy het bygevoeg dat Suid-Afrika nie meer ruimte het om ekonomiese groei te stimuleer met verhoogde staatslenings en ‘n hoër begrotingstekort nie. Rentekoerse mag dalk nog verlaag word, maar dit sal afhang van die dreigende inflasie. Die staat sal ook versigtig moet wees in die toepassing van staatsindiensneming en salarisverhogings.

Die IMF het ook beklemtoon dat die land sy internasionale kompeteringsposisie sal moet verhoog op ekonomiese gebied met markverwante arbeidsveranderings. Die onlangse buitegewone loonaanpassings het die land se internasionale kompeteerbaarheid verder verlaag. Die IMF sal ook samesprekings voer met die departement finansies en met die S.A. Reserwebank.