Hulp benodig by Konsentrasiekamp

Die baie reën in Oos-Transvaal het veroorsaak dat die gras welig groei in die Balmoral Konsentrasiekamp.

Op 17 November 2012 gaan ’n aantal volksgenote die konsentrasiekamp skoon skoffel en onkruid uitroei.

Die werksaamhede begin om 6.00 vm en volksgenote word gevra om te gaan help.

Die organiseerder daarvan kan geskakel word by 082 536 1917 indien meer besonderhede verlang word.