Herinnering: Radio Pretoria Algemene Jaarvergadering

Beste Radio Pretoria-lid,

Hiermee herinner ek u graag aan die Algemene Jaarvergadering van Radio Pretoria wat vandag om 15:00 by die Verwoerdburg (Centurion) Raadsaal op die hoek van Rabie- en Basdenstraat, Lyttelton plaasvind.

Ons bevestig graag dat die volgende persone benoem is vir die verkiesing van direkteure (in alfabetiese volgorde):

Mev. Lucia van den Berg
Mnr. Jan Groenewald
Mnr. Jaap Diedericks
Mev. Babsie Meyer
Dr. Dirk Hermann

Die verkiesing van 4 direkteure sal gedurende die vergadering plaasvind.

Willie Spies