Groot kunsveilings

Meer as 215 viole, altviole, tjello’s en boë sal op die 27ste November deur Christies in New York verkoop word.

Na verwagting sal ‘n Joseph Henry vioolboog teen ongeveer $70,000-90,000 verkoop word en ‘n Giovanni Baptista Guadagnini viool tussen $400,000-600,000 behaal.

Die viool wat 222 jaar gelede gebou is en van wie die maker reeds in 1786 oorlede is, is ‘n ware fonds. ‘n Reeks van musici en versamelaars wat lank reeds dood is terwyl hierdie skynbaar onsterflike houtkissie van spesiale hout, gestring met metaal allooi en wolfram (tungsten) in die hande van ‘n geskoolde musikus nog vir lank sy werk sal kan doen.

Die volgende dag, op die 28ste sal Sotheby’s in Londen manuskripte, biewe en memorabilia van die familie van Arturo Toscanini opveil. Dit sal o.a. ook sy groot Steinway vleuelklavier insluit wat na verwagting tussen 30,000-50,000 sterling sal behaal en ‘n handvol van sy stukkende dirigeerstokke – almal in woede gebreek – wat deur sy seun Walter en kleinseun Walfredo geërf is.

Dit is interessant om te sien dat anders as in die geval van snaarinstrumente, verminder ‘n klavier se waarde.

Op Maandag 12 November sal drie skilderye van Alexis Preller in ‘n veiling deur Strauss & Co aangebied word. Vorige werke van Preller het reeds die eenmiljoen merk verbygeskiet. Die werke kan tot Sondag van 10:00 tot 17:00 in die Woodmead-buiteklub op die hoek van Lincolnweg en Woodlandsrylaan besigtig word. Navrae: 011 728 8246