Eskom bedreig S.A. se ekonomie

Dit lyk asof Eskom sy eie belang bokant die van die land se ekonomie stel. Die monopolistiese staatbeheerde kragverskaffer is uit verskeie oorde gekritiseer oor sy prysverhogingsbeleid waarmee hy meer wins wil maak as wat toepaslik is vir vergelykende organisasies in die wêreld.

Eskom het versoek dat die Nasionale Energie Reguleerder, Nersa, moet toelaat dat hy sy tariewe jaarliks met 16% kan aanpas vir 5 jaar beginende vanaf 2013. In sy begroting maak Eskom voorsiening vir opbrenste aan sy aandeelhouers van 8% bo inflasie. Dit is hoër as die algemene dividende opbrengs vir maatskappye op die Johannesburgse Effektebeurs en besonder hoog vir ‘n staatsondersteunende besigheid.

Tydens die bespreking van Eskom se aansoek by die Parlement het ‘n DA lid, Geordin Hill-Lewis bogenoemde faktore uitgewys, asook dat Eskom se waardeverminderingsbeleid so saamgestel het dat dit sy tariefverhogingsaansoek moet ondersteun. Hill-Lewis het daarop gewys dat by die berekening van toekomstige tariefverhogings slegs die marginale koste van nuwe kragopwekkingskapasiteit in berekening gebring moet word en nie die waardeverminderingkoste van die bestaande kragopwekkingkapasiteit nie.

Eskom se verweer is dat hulle toekomstige prysskokke wil verhoed en wil bou aan ‘n gesonde balansstaat wat minder op die staat moet staatmaak. Die balansstaat moet Eskom se kredietgradering verhoog sodat fondse oor tien jaar makliker bekom kan word teen goeie rentekoers.