Die lekker lewe in ’n lekker land

Meer as R800 000 word elke maand spandeer aan koning Goodwill Zwelithini en sy gevolg se reise deur die land.

Die koning se reise en die geweldige koste daaraan verbonde is tydens ‘n vergadering van KwaZulu-Natal se portefeuljekomitee oor finansies bespreek.

Roman Liptak, ’n komiteelid en ‘n IVP lid van die Wetgewer, het gesê die bedrag is ‘n gemiddelde wat maandeliks uitgegee word..

Beskikbare dokumente wat in die vergadering na vore gebring is, toon die syfers.

Mduduzi Mthembu, die hoof- finansiële beampte van die koningshuis, sê dit is moeilik om die koning se reis- en ander kostes te beheer.

Mthembu het gesê dat daar maandeliks sowat R820,000-00 gebruik word vir die huur van privaat straler vliegtuie asook helikopters wat die koning en sy groot gevolg vervoer deur die provinsie. Hy reis die provinsie plat “om sy pligte uit te voer” is gesê.

’n Woordvoerder wat ’n studie gemaak het van die koningshuis se verantwoordelikhede en werksaamhede het gesê dit is nie in alle gevalle verpligte werksaamhede nie. Te veel kere word ’n horde ander mense saam karwei terwyl die werksaamhede nie noodwendig op hulle van toepassing is nie.

Dit is maar deel van die lekker lewe in die nuwe land, het hy gesê.