Die ANC verwerp minderheidsregte

Die ANC het bekend gemaak dat minderheidsregte nie deel van hulle beleid is nie. Die uitgangspunt is dat alle mense in Suid-Afrika deur die land se grondwet beskerm word.

Hierdie uitgangspunt van die regering staan in n skrille kontras met die werklikheid aangesien blankes nie juis werk kry in die staatsdiens en semi-staat instellings nie. Die sogenaamde Swart bevoordeling is nie n beleid wat “almal in die land eenders behandel nie.

Die Boere-Afrikanervolksraad het in n verklaring uitgewys dat die ANC nie hul eie Grondwet ernstig opneem en toepas nie.

Die volledige verklaring is soos volg:

Die feit dat geen oorweging van regeringskant gegee sal word aan ‘n Ministerie vir Minderhede nie, is ‘n aanduiding dat die ANC selfs nie sy eie Grondwet baie ernstig opneem nie.

Mnr. Andries Breytenbach, Voorsitter van die verkose Boere-Afrikanervolksraad, het in sy reaksie op dié onthulling in die parlement gesê dat dit nie vreemd is nie. “Die feit dat die ANC se adjunk-president reken dat die land se Grondwet daar is om almal in die land te beskerm is suiwer misleiding en dalk selfs gewoonweg bedrog. Vanuit ANC-oogpunt word die Afrikanervolk as ‘n minderheid gesien en word juis dié “minderheid” se belange geskaad. Die naamsveranderinge van provinsies, dorpe en strate is ‘n bewys daarvan. Die verwaarlosing van Afrikaner museums is ‘n bewys daarvan. Juis vandag het dit bekend geword dat Afrikaanse skole in die ooste van Pretoria weer onder skoot is om hulle uiteindelik te verengels, dus ook die vertrapping van die Afrikaanse taal en onderwys is ‘n bewys daarvan.

Selfs waar blankes as ‘n minderheid gesien word is daar drakoniese wetgewing wat daardie minderheid juis bedreig, soos “affirmative action”, swart ekonomiese bevoordeling, grondhervorming en ander. Die Grondwet waarna mnr. Motlanthe verwys beskerm hierdie minderhede dus juis nie aangesien alles juis geskied onder die beskerming van die Grondwet,” sê mnr. Breytenbach.

Dit is juis as gevolg van hierdie besef dat die vryheidsgedagte steeds meer veld wen onder Afrikaners. “Ons is ‘n volk en ‘n volk is in sigself geen minderheid nie. Die onnatuurlike staatsbestel waarin ons teen ons sin in geforseer is, maak van ons ‘n minderheid, en dit doen boonop ons volk se geskiedenis geweld aan. Daarom eis ons weer daardie verlore vryheid op in terme van internasionaal aanvaarde ooreenkomste, wat ook op ons volk van toepassing is. Ons het reeds ‘n volledig gemotiveerde eis aan die kantoor van die land se staatshoof oorhandig en verwag ‘n antwoord voor 30 November vanjaar,” sê mnr. Breytenbach.

Intussen is dit duidelik dat minderhede nie deur die ANC-bewind beskerm sal word nie. Die Boere-Afrikanervolksraad doen derhalwe ‘n beroep op al die minderheidsvegters om nou maar die groter tree te gee en die eis vir algehele vryheid te ondersteun.