Zuma grondplanne wyd veroordeel

“In geheel gesien is pres. Zuma se voorstelle nie haalbaar nie en kan selfs kontra-produktief wees ten opsigte van voedselsekerheid. TLU SA herhaal sy kommer dat emosionele en onhaalbare verwagtings geskep word wat uiteindelik nie volhoubaar blyk te wees nie. Die land sal ‘n groot guns bewys word as meer realistiese en haalbare doelwitte gestel word.”

Dit is die reaksie van TLU SA nadat die ANC-staatshoof by die kongres van die swart boere-organisasie, AFASA, met nuwe voorstelle vir grondroof vorendag gekom het.
Hy het voorgestel dat in elke distrik ‘n distriksgrondhervormingskomitee gestig moet word wat grond moet identifiseer om oorgedra te word aan swart boere. TLU SA het dadelik hierdie werkswyse as “oneties” beskryf. “Om produktiewe produksietyd te wil aanwend vir vergaderings om ander grondbesitters in wese te benadeel deur hulle grond te identifiseer om uiteindelik vir minder as markwaarde te laat verloor, kan selfs as oneties beskou word en skep die moontlikheid vir spanning binne gemeenskappe en vermindering in voedselproduksie,” se TLU SA.

“Om grond te koop, van wie ook al, teen 50% van markwaarde, kom neer op onteiening of selfs nasionalisering. Van hierdie gronde kom uit boedels, wat beteken dat weduwee en wees benadeel sal word. Dat kommersiële boere wat deelneem aan hierdie projek, SEB status sal kry en hulle grond veilig sal wees, kom neer op afpersing. ‘Help ons om ander boere te identifiseer en te verwyder, en jy is veilig’. Boere wat dalk nie die vermoë het om hierby in te skakel nie, loop dan dus die risiko om tog onderwerp te word aan knellende wetgewing,” sê TLU SA.

TLU SA ondersteun die gedagte dat onderbenutte grond in kommunale gebiede in kommersiële produksie gebring moet word. “TLU SA herhaal egter sy standpunt dat dit ook on- en onderbenutte staatsgrond moet insluit, hetsy dit onder beheer is van die sentrale regering, provinsiale – of plaaslike regeringsinstellings. Dit impliseer dat die verlangde grondoudit dringend aandag moet kry, aangesien dit al geblyk het dat die Staat self geen benul het van die grond onder sy beheer nie.”
Die koste van grondhervorming kan nie voor deur van kommersiële boere gelê word nie, sê TLU SA. “As die Staat wil hervorm, moet hy self fondse voorsien, hy kan nie van slagoffers verwag om daarvoor te help betaal nie. Dit sal boere effektief uit landbou haal, produksie verminder en juis voedselsekerheid onder druk plaas. Wat die landbou tans nodig het, is langtermyn stabiliteit, gegrond op ekonomiese beginsels. Terwyl die wêreldekonomie, soos dié van Suid-Afrika, tans onstabiel voorkom, moet daar nie gepeuter word met modelle wat oor dekades en eeue heen suksesse opgelewer het nie. Nuwe boere sal ruimskoots tot die landbou kan toetree deur normale vryemark aktiwiteite. Enige gedwonge versteuring hiervan, loop die gevaar van mislukking, soos 95% van die grondhervormingsgevalle reeds getoon het,” sê TLU SA.

Intussen het die HNP weer ‘n beroep op boere gedoen om nie toe te gee aan die ANC nie. “As die Afrikanervolk hom uiteindelik vry wil maak, beteken dit dat hy hy ook grond moet hê. Om grond vrywillig aan te bied sodat die ANC dit dan kan gebruik vir politieke steun by sy eie mense, is selfmoord. Ons doen ‘n beroep op boere om as hulle hulle grond moet verkoop om welke rede ook al, dit slegs aan bekwame blanke boere aan te bied, en die erf- en volksgrond in vreemde hande te laat beland nie.”